cs:tech:sources:springerlink

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:tech:sources:springerlink [2019/05/21 11:26]
Jiří Pavlík [Stávající omezení]
cs:tech:sources:springerlink [2020/02/10 14:24] (current)
Jiří Pavlík [Konfigurace]
Line 3: Line 3:
 ===== Konfigurace ===== ===== Konfigurace =====
  
-Institucionální přihlášení pro členy eduID.cz je aktivováno na požádání na adresu podpory [[Onlineservice@springer.com]]. ​+Institucionální přihlášení pro členy eduID.cz a CzechELib vyřizuje CzechELib - [[info@czechelib.cz]]. 
 +Institucionální přihlášení pro ostatní ​členy eduID.cz je aktivováno na požádání na adresu podpory [[Onlineservice@springer.com]].  
 + 
 +Service Provider SpringerLink má entity ID [[https://​met.refeds.org/​met/​entity/​https%253A%252F%252Ffsso.springer.com/?​federation=edugain|https://​fsso.springer.com]]. ​
  
 SpringerLink vyžaduje registraci Identity Providera organizace v eduGAIN. ​ SpringerLink vyžaduje registraci Identity Providera organizace v eduGAIN. ​
Line 28: Line 31:
 Syntaxe WAYFless odkazu na úvodní stránku SpringerLink je: Syntaxe WAYFless odkazu na úvodní stránku SpringerLink je:
 <​code>​ <​code>​
-https://​fsso.springer.com/​federation/​init?​entityId=[entity ID IdP]&​returnUrl=http://​link.springer.com/​+https://​fsso.springer.com/​federation/​init?​entityId=[entity ID IdP]& 
 +returnUrl=http://​link.springer.com/​
 </​code>​ </​code>​
  
 Příklad pro Univerzitu Karlovu v Praze: Příklad pro Univerzitu Karlovu v Praze:
-<​code>​+\\
 https://​fsso.springer.com/​federation/​init?​entityId=https://​cas.cuni.cz/​idp/​shibboleth&​returnUrl=http://​link.springer.com/​ https://​fsso.springer.com/​federation/​init?​entityId=https://​cas.cuni.cz/​idp/​shibboleth&​returnUrl=http://​link.springer.com/​
-</​code>​+
 ===== Stávající omezení ===== ===== Stávající omezení =====
  
Last modified:: 2019/05/21 11:26