cs:tech:sources:springerlink

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:tech:sources:springerlink [2019/05/21 11:23]
Jiří Pavlík [Přístup]
cs:tech:sources:springerlink [2019/05/21 11:26] (current)
Jiří Pavlík [Stávající omezení]
Line 38: Line 38:
  
   * Identitu z institucionálního přihlášení SpringerLink nepoužívá pro personalizované služby. Pro přístup k personalizovaným službám je nutné vytvoření lokálního účtu.   * Identitu z institucionálního přihlášení SpringerLink nepoužívá pro personalizované služby. Pro přístup k personalizovaným službám je nutné vytvoření lokálního účtu.
 +  * Zobrazení informace o institucionálním přihlášení je nepřehledně zobrazeno v patičce.
  
  
Last modified:: 2019/05/21 11:26