cs:tech:sources:sageknowledge

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:tech:sources:sageknowledge [2017/10/26 06:12]
Jiří Pavlík
cs:tech:sources:sageknowledge [2019/01/28 11:49] (current)
Jiří Pavlík
Line 1: Line 1:
-====== Nastavení autentizace ​a autorizace ​u Sage Knowledge (připravujeme) ======+====== Nastavení ​federativní ​autentizace u Sage Knowledge (připravujeme) ======
  
 Návod k aktivaci institucionálního přihlášení u Sage Knowledge připravujeme. Pro pomoc s nastavením můžete zatím kontaktovat [[jpavlik@cesnet.cz|Jiřího Pavlíka]]. Návod k aktivaci institucionálního přihlášení u Sage Knowledge připravujeme. Pro pomoc s nastavením můžete zatím kontaktovat [[jpavlik@cesnet.cz|Jiřího Pavlíka]].
  
  
Last modified:: 2019/01/28 11:49