cs:tech:sources:sagejournals

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:tech:sources:sagejournals [2019/01/28 11:49]
Jiří Pavlík [Nastavení autentizace a autorizace u Sage Journals]
cs:tech:sources:sagejournals [2020/01/31 10:59] (current)
Jiří Pavlík [Používané atributy]
Line 10: Line 10:
 Sage Journals vyžaduje registraci Identity Providera organizace v eduGAIN. Sage Journals vyžaduje registraci Identity Providera organizace v eduGAIN.
  
-===== Používané atributy ===== +
  
 ===== Používané atributy =====  ===== Používané atributy ===== 
Line 28: Line 28:
 WAYFless odkazy jsou uvedeny v Sage Journals WAYF. WAYFless odkazy jsou uvedeny v Sage Journals WAYF.
  
-===== Stávající omezení ===== 
- 
-  * Po přihlášení se chybně se zobrazuje diakritika ve jméně uživatele. 
  
-  
  
Last modified:: 2019/01/28 11:49