cs:tech:sources:sae

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cs:tech:sources:sae [2019/02/13 11:41]
Jiří Pavlík created
cs:tech:sources:sae [2019/02/13 11:42] (current)
Jiří Pavlík [Nastavení federativní autentizace u SAE Mobilus]
Line 1: Line 1:
 ====== Nastavení federativní autentizace u SAE Mobilus ====== ====== Nastavení federativní autentizace u SAE Mobilus ======
 +
 +Podrobnější návod k aktivaci institucionálního přihlášení u SAE Mobilus připravujeme. Pro pomoc s nastavením můžete zatím kontaktovat [[jpavlik@cesnet.cz|Jiřího Pavlíka]].
  
 ===== Konfigurace ===== ===== Konfigurace =====
Last modified:: 2019/02/13 11:42