cs:tech:sources:proquestebookcentral

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
cs:tech:sources:proquestebookcentral [2019/10/15 12:26]
Jiří Pavlík [Konfigurace]
cs:tech:sources:proquestebookcentral [2019/10/15 12:28]
Jiří Pavlík [Přístup]
Line 24: Line 24:
 Po aktivaci mají uživatelé Vaši instituce k dispozici u Proquest Ebook Central institucionální přihlášení na adrese https://​ebookcentral.proquest.com/​lib/​[kod_instituce],​ kde kod_instituce je kód Vaší instituce nebo části instituce nastavený od ProQuest v Ebook Central. Např. https://​ebookcentral.proquest.com/​lib/​cvut Po aktivaci mají uživatelé Vaši instituce k dispozici u Proquest Ebook Central institucionální přihlášení na adrese https://​ebookcentral.proquest.com/​lib/​[kod_instituce],​ kde kod_instituce je kód Vaší instituce nebo části instituce nastavený od ProQuest v Ebook Central. Např. https://​ebookcentral.proquest.com/​lib/​cvut
    
-Platforma využívá vlastní Discovery Service/​WAYF. 
  
 ===== Wayfless odkazy ===== ===== Wayfless odkazy =====
Last modified:: 2019/10/15 12:30