cs:tech:sources:proquest

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:tech:sources:proquest [2019/10/10 10:09]
Jiří Pavlík [Konfigurace]
cs:tech:sources:proquest [2019/12/02 15:07] (current)
Jiří Pavlík [Wayfless odkazy]
Line 3: Line 3:
 ===== Konfigurace ===== ===== Konfigurace =====
  
-Institucionální přihlášení je aktivováno na požádání na adresy podpory [[email.technicalsupport@proquest.com]] a [[ebooksupport@proquest.com]]. V žádosti o aktivaci uveďte entity ID Vašeho Identity Providera. ​+Institucionální přihlášení je aktivováno na požádání na adresy podpory [[email.technicalsupport@proquest.com]]. V žádosti o aktivaci uveďte entity ID Vašeho Identity Providera. ​
  
 Nastavení institucionální přihlášení je možné upravovat v Proquest Administrator Module modulu na adrese: http://​admin.proquest.com Nastavení institucionální přihlášení je možné upravovat v Proquest Administrator Module modulu na adrese: http://​admin.proquest.com
  
-Podrobnosti k nastavení jsou uvedeny na: https://​support.proquest.com/#​articledetail?​id=kA140000000CmgJCAS 
  
 Proquest SP má  entity ID [[https://​met.refeds.org/​met/​entity/​https%253A%252F%252Fshibboleth-sp.prod.proquest.com%252Fshibboleth/​|https://​shibboleth-sp.prod.proquest.com/​shibboleth]] .  Proquest SP má  entity ID [[https://​met.refeds.org/​met/​entity/​https%253A%252F%252Fshibboleth-sp.prod.proquest.com%252Fshibboleth/​|https://​shibboleth-sp.prod.proquest.com/​shibboleth]] . 
  
-Nastavení pro Proquest Central, Screen Studies Collection, Library and Information Science Abstracts (LISA)‎, Dissertations & Theses. ​+Nastavení ​platí ​pro Proquest Central, Screen Studies Collection, Library and Information Science Abstracts (LISA)‎, Dissertations & Theses. ​
  
 Proquest vyžaduje registraci Identity Providera organizace v eduGAIN. ​ Proquest vyžaduje registraci Identity Providera organizace v eduGAIN. ​
Line 19: Line 18:
 Proquest používá hodnoty atributů //​eduPersonTargetedID//​ nebo //​eduPersonPrincipalName//​ nebo //​eduPersonPersistentID//,​ //​eduPersonScopedAffiliation//​. Proquest používá hodnoty atributů //​eduPersonTargetedID//​ nebo //​eduPersonPrincipalName//​ nebo //​eduPersonPersistentID//,​ //​eduPersonScopedAffiliation//​.
  
-Podrobnosti použití atributů jsou uvedeny na [[https://​support.proquest.com/#​articledetail?​id=kA140000000CmgJCAS|stránce podpory]]. ​ 
  
 ===== Přístup ===== ===== Přístup =====
  
 Po aktivaci mají uživatelé Vaši instituce k dispozici u Proquest institucionální přihlášení na adrese: http://​search.proquest.com/​pqcentral/​shibbolethlogin  ​ Po aktivaci mají uživatelé Vaši instituce k dispozici u Proquest institucionální přihlášení na adrese: http://​search.proquest.com/​pqcentral/​shibbolethlogin  ​
- 
-Resp. u  Ebook Central je to adresa obdobná jako byla u ebrary: https://​ebookcentral.proquest.com/​lib/​[kod_instituce],​ kde kod_instituce je kód Vaší instituce nebo části instituce nastavený od ProQuest v Ebook Central. Např. https://​ebookcentral.proquest.com/​lib/​cvut 
    
 Platforma využívá vlastní Discovery Service/​WAYF. Platforma využívá vlastní Discovery Service/​WAYF.
Line 31: Line 27:
 ===== Wayfless odkazy ===== ===== Wayfless odkazy =====
  
-Proquest podporuje WAYFless odkazy. WAYFless odkazy si můžete vygenerovat pomocí Proquest Administrator Module ​a návodu na stránce: http://​support.proquest.com/​apex/​homepage?​id=kA0400000004JMDCA2 ​. V Proquest Proquest Administrator Module si v sekci //User Interface, Create a ProQuest Login URL// - http://​admin.proquest.com/​customlink - vytvoříte URL pro přímý přístup a pomocí návodu si jej upravíte na WAYFless odkaz.+Proquest podporuje WAYFless odkazy. WAYFless odkazy si můžete vygenerovat pomocí Proquest Administrator Module. V Proquest Proquest Administrator Module si v sekci //User Interface, Create a ProQuest Login URL// - http://​admin.proquest.com/​customlink - vytvoříte URL pro přímý přístup a pomocí návodu si jej upravíte na WAYFless odkaz.
  
-íklad ​WAYFless ​linku na úvodní stránku Proquest Central pro MZK+íklady ​WAYFless ​odkazů:
  
-<​code>​+Moravská zemská knihovna, ProQuest Central 
 +\\
 http://​search.proquest.com/​shibboleth?​accountid=12552 http://​search.proquest.com/​shibboleth?​accountid=12552
-</code> ​+ 
 +Národní technická knihovna, ProQuest Central 
 +\\ 
 +https://​search.proquest.com/​central?​accountid=119841 
 + 
 +Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, ProQuest Central 
 +\\ 
 +https://​search.proquest.com/​shibboleth?​accountid=45527 
 + 
 + 
  
  
Last modified:: 2019/10/10 10:09