cs:tech:sources:pressreader

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:tech:sources:pressreader [2019/11/14 15:53]
Jiří Pavlík
cs:tech:sources:pressreader [2019/11/14 15:54] (current)
Jiří Pavlík
Line 5: Line 5:
 V rámci federativní autentizace přes EZproxy PressReader využívají [[https://​www.mzk.cz/​katalogy-databaze/​databaze/​pressreader-noviny-online|Moravská zemská knihovna]] nebo [[https://​ezdroje.muni.cz/​prehled/​zdroj.php?​lang=cs&​id=478|Masarykova univerzita]]. V rámci federativní autentizace přes EZproxy PressReader využívají [[https://​www.mzk.cz/​katalogy-databaze/​databaze/​pressreader-noviny-online|Moravská zemská knihovna]] nebo [[https://​ezdroje.muni.cz/​prehled/​zdroj.php?​lang=cs&​id=478|Masarykova univerzita]].
  
-Na stánkách OCLC je popsaná [[https://​help.oclc.org/​Library_Management/​EZproxy/​Database_stanzas/​PressReader|stanza pro PressReader]]. ​+V dokumentaci k EZproxy ​je popsaná [[https://​help.oclc.org/​Library_Management/​EZproxy/​Database_stanzas/​PressReader|stanza pro PressReader]]. ​
Last modified:: 2019/11/14 15:54