cs:tech:sources:oxfordsholarshiponline

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:tech:sources:oxfordsholarshiponline [2019/01/28 11:50]
Jiří Pavlík [NNastavení federativní autentizace u Oxford Scholarship Online]
cs:tech:sources:oxfordsholarshiponline [2019/03/22 15:37] (current)
Jiří Pavlík [Wayfless odkazy]
Line 26: Line 26:
 Platforma využívá vlastní Discovery Service/​WAYF. Platforma využívá vlastní Discovery Service/​WAYF.
  
-===== Wayfless odkazy ===== 
  
-WAYFless odkazy jsou uvedeny ve [[https://​shibboleth2sp.sams.oup.com/​shib?​dest=http://​www.oxfordscholarship.com/​SHIBBOLETH?​dest=%2F|WAYF OSO]]. 
  
 ===== Stávající omezení ===== ===== Stávající omezení =====
Last modified:: 2019/03/22 15:37