cs:tech:sources:oxfordenglishdictionary

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:tech:sources:oxfordenglishdictionary [2019/02/13 11:16]
Jiří Pavlík
cs:tech:sources:oxfordenglishdictionary [2019/02/13 11:21]
Jiří Pavlík [Konfigurace]
Line 5: Line 5:
 Institucionální přihlášení pro členy eduID.cz je aktivováno na požádání na adresu podpory [[onlinecustomerservices@oup.com]]. V žádosti o aktivaci uveďte entity ID Vašeho Identity Providera a hodnotu atributu eduPersonScopedAffiliation pro autorizaci. Institucionální přihlášení pro členy eduID.cz je aktivováno na požádání na adresu podpory [[onlinecustomerservices@oup.com]]. V žádosti o aktivaci uveďte entity ID Vašeho Identity Providera a hodnotu atributu eduPersonScopedAffiliation pro autorizaci.
  
-Oxford ​Music Online ​vyžaduje registraci Identity Providera organizace v eduGAIN.+ 
 +Service Provider ​Oxford ​English Dictionary má entity ID [[https://​met.refeds.org/​met/​entity/​https%253A%252F%252Fshibboleth2sp.sams.oup.com%252Fshibboleth/?​federation=edugain|https://​shibboleth2sp.sams.oup.com/​shibboleth]].  
 + 
 +Oxford English Dictionary ​vyžaduje registraci Identity Providera organizace v eduGAIN.
  
  
Line 17: Line 20:
 ===== Přístup ===== ===== Přístup =====
  
-Po aktivaci mají uživatelé Vaší organizace k dispozici institucionální přihlášení ve [[http://​oed.com/​|webovém]] rozhranní - //Sign in via your institution//​.+Po aktivaci mají uživatelé Vaší organizace k dispozici institucionální přihlášení ve [[http://​oed.com/​|webovém]] rozhranní - //Sign in -> Sign in via your institution//​.
  
    
Last modified:: 2019/02/13 11:21