cs:tech:sources:ovidsp

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:tech:sources:ovidsp [2020/06/01 09:08]
Jiří Pavlík [Stávající omezení]
cs:tech:sources:ovidsp [2020/06/02 08:57] (current)
Jiří Pavlík [Stávající omezení]
Line 46: Line 46:
   * Při autentizaci Ovid nepodporuje vícenásobné afiliace. Volbu preferované afiliace je třeba zajistit na straně IdP. Tj. oprávnění uživatelé mají přístup ke všemu pro ně předplácenému obsahu v rámci Ovid, ovšem v některých případech nikoli ke všemu zároveň.   * Při autentizaci Ovid nepodporuje vícenásobné afiliace. Volbu preferované afiliace je třeba zajistit na straně IdP. Tj. oprávnění uživatelé mají přístup ke všemu pro ně předplácenému obsahu v rámci Ovid, ovšem v některých případech nikoli ke všemu zároveň.
   * Institucionální identitu nelze použít pro perzonalizované služby u Ovid - Personal Account.   * Institucionální identitu nelze použít pro perzonalizované služby u Ovid - Personal Account.
-  * Ovid nepodporují doporučení [[http://​fim4l.org|FIM4L]] a [[https://​seamlessaccess.org|Seamless Access]] pro přehledné přihlašování a standardizované předávání atributů..+  * Ovid nepodporují doporučení [[http://​fim4l.org|FIM4L]] a [[https://​seamlessaccess.org|Seamless Access]] pro přehledné přihlašování a standardizované předávání atributů.
Last modified:: 2020/06/02 08:57