cs:tech:sources:ovidsp

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:tech:sources:ovidsp [2018/12/18 10:29]
jpavlik@cesnet.cz [Nastavení autentizace a autorizace u OvidSP]
cs:tech:sources:ovidsp [2018/12/18 10:30] (current)
jpavlik@cesnet.cz [Wayfless odkazy]
Line 25: Line 25:
 OvidSP podporuje wyafless odkazy na úroveň rozhranní, databáze i časopisu/​knihy. ​ OvidSP podporuje wyafless odkazy na úroveň rozhranní, databáze i časopisu/​knihy. ​
  
-Příklad WAYFless odkazu k Medline pro Univerzitu Karlovu:+Příklad WAYFless odkazu k Medline ​na platformě OvidSP ​pro Univerzitu Karlovu:
 <​code>​ <​code>​
 https://​openathens.ovid.com/​secure-ssl/​home.oa?​idpselect=https://​cas.cuni.cz/​idp/​shibboleth&​ https://​openathens.ovid.com/​secure-ssl/​home.oa?​idpselect=https://​cas.cuni.cz/​idp/​shibboleth&​
Last modified:: 2018/12/18 10:30