cs:tech:sources:ovidsp

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:tech:sources:ovidsp [2018/12/18 10:30]
Jiří Pavlík [Wayfless odkazy]
cs:tech:sources:ovidsp [2020/06/02 08:57] (current)
Jiří Pavlík [Stávající omezení]
Line 1: Line 1:
-====== Nastavení federativní autentizace u OvidSP ​======+====== Nastavení federativní autentizace u Ovid ======
 ===== Konfigurace ===== ===== Konfigurace =====
  
-Shibbolethovou ​autentizaci je možné aktivovat žádostí na helpdesk - [[support@ovid.com]]. ​+Federtivní ​autentizaci je možné aktivovat žádostí na helpdesk - [[support@ovid.com]]. ​
  
  
Line 11: Line 11:
 ===== Používané atributy ===== ===== Používané atributy =====
  
-OvidSP ​používá hodnoty atributů //​eduPersonScopedAffiliation//​ a //​eduPersonEntitlement//​. ​+Ovid používají ​hodnoty atributů //​eduPersonScopedAffiliation//​ a //​eduPersonEntitlement//​. ​
 ===== Přístup ===== ===== Přístup =====
  
-Po aktivaci mají uživatelé Vaši instituce k dispozici autentizaci u OvidSP prostřednictvím Shibboleth ​na adrese: https://​openathens.ovid.com/​ nebo na standadrní úvodní ​adrese: http://​ovidsp.ovid.com/  ​+Po aktivaci mají uživatelé Vaši instituce k dispozici ​federativní ​autentizaci u Ovid na adrese: http://​ovidsp.ovid.com/  ​
  
 V rámci platformy je k dispozici logout. ​ V rámci platformy je k dispozici logout. ​
Line 21: Line 21:
  
  
-===== Wayfless ​odkazy =====+===== WAYFless ​odkazy ===== 
 + 
 +Ovid podporuje WAYFless odkazy na úroveň rozhranní, databáze i časopisu nebo knihy.  
 + 
 +Příklady WAYFless odkazů: 
 + 
 +Univerzita Karlova, Medline 
 +\\ 
 +https://​openathens.ovid.com/​secure-ssl/​home.oa?​idpselect=https://​cas.cuni.cz/​idp/​shibboleth&​entityID=https://​cas.cuni.cz/​idp/​shibboleth&​T=JS&​PAGE=main&​D=mesz 
 + 
 +Masarykova univerzita, Medline 
 +\\ 
 +https://​openathens.ovid.com/​secure-ssl/​home.oa?​idpselect=https%3A%2F%2Fidp2.ics.muni.cz%2Fidp%2Fshibboleth&​entityID=https%3A%2F%2Fidp2.ics.muni.cz%2Fidp%2Fshibboleth&​T=JS&​PAGE=main&​D=mesd 
 + 
 +Masarykova univerzita, Nursing 
 +\\ 
 +https://​openathens.ovid.com/​secure-ssl/​home.oa?​idpselect=https://​idp2.ics.muni.cz/​idp/​shibboleth&​entityID=https://​idp2.ics.muni.cz/​idp/​shibboleth&​T=JS&​PAGE=main&​D=ovrnw
  
-OvidSP podporuje wyafless odkazy na úroveň rozhranní, databáze i časopisu/​knihy. ​ 
  
-Příklad WAYFless odkazu k Medline na platformě OvidSP pro Univerzitu Karlovu: 
-<​code>​ 
-https://​openathens.ovid.com/​secure-ssl/​home.oa?​idpselect=https://​cas.cuni.cz/​idp/​shibboleth&​ 
-entityID=https://​cas.cuni.cz/​idp/​shibboleth&​T=JS&​PAGE=main&​D=mesz 
-</​code>​ 
  
 ===== Stávající omezení ===== ===== Stávající omezení =====
  
-  * V případe hodnot u atributu eduPersonEntitlement používá ​OvidSP ​pouze vlastní hodnoty ve tvaru urn:​wkhmr:​ovid.institutional.login:​[název_skupiny],​ které je třeba nastavit na straně IdP.  +  * V případe hodnot u atributu eduPersonEntitlement používá ​Ovid pouze vlastní hodnoty ve tvaru urn:​wkhmr:​ovid.institutional.login:​[název_skupiny],​ které je třeba nastavit na straně IdP.  
-  * Při autentizaci ​OvidSP ​nepodporuje vícenásobné afiliace. Volbu preferované afiliace je třeba zajistit na straně IdP. Tj. oprávnění uživatelé mají přístup ke všemu pro ně předplácenému obsahu v rámci ​OvidSP, ovšem v některých případech nikoli ke všemu zároveň. +  * Při autentizaci ​Ovid nepodporuje vícenásobné afiliace. Volbu preferované afiliace je třeba zajistit na straně IdP. Tj. oprávnění uživatelé mají přístup ke všemu pro ně předplácenému obsahu v rámci ​Ovid, ovšem v některých případech nikoli ke všemu zároveň. 
-  * Institucionální identitu nelze použít pro perzonalizované služby u OvidSP ​- Personal Account, OvidSP nepodporuje jednotné ​ihlášení.+  * Institucionální identitu nelze použít pro perzonalizované služby u Ovid - Personal Account
 +  * Ovid nepodporují doporučení [[http://​fim4l.org|FIM4L]] a [[https://​seamlessaccess.org|Seamless Access]] pro ehledné přihlašování a standardizované předávání atributů.
Last modified:: 2018/12/18 10:30