cs:tech:sources:oecdilibrary

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:tech:sources:oecdilibrary [2019/02/14 12:20]
Jiří Pavlík [Stávající omezení]
cs:tech:sources:oecdilibrary [2020/04/01 09:47] (current)
Jiří Pavlík [Přístup]
Line 22: Line 22:
  
 Platforma využívá vlastní Discovery Service/​WAYF. Platforma využívá vlastní Discovery Service/​WAYF.
 +
 +===== Wayfless odkazy =====
 +
 +WAYFless odkaz na úvodní stránku má syntax:
 +<​code>​
 +https://​www.oecd-ilibrary.org/​session/​ext/​shib?​url=&​entityId=[IdP entity ID]
 +</​code>​
 +
 +Příklady WAYFLess odkazů:
 +
 +ÚZEI
 +\\
 +https://​www.oecd-ilibrary.org/​session/​ext/​shib?​url=&​entityId=https://​aleph.uzei.cz/​idp/​shibboleth
  
  
Last modified:: 2020/04/01 09:47