cs:tech:sources:nejm

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:tech:sources:nejm [2019/01/28 11:45]
Jiří Pavlík
cs:tech:sources:nejm [2020/01/08 06:14] (current)
Jiří Pavlík [Stávající omezení]
Line 1: Line 1:
-====== Nastavení federativní autentizace u NEJM (ipravujeme) ​======+====== Nastavení federativní autentizace u NEJM ====== 
 + 
 + 
 +===== Konfigurace ===== 
 + 
 +Institucionální ​ihlášení pro členy eduID.cz vyřizuje CzechELib - info@czechelib.cz. 
 + 
 +Service Provider Gale má entity ID [[https://​met.refeds.org/​met/​entity/​https%253A%252F%252Fwww.nejm.org%252Fshibboleth/?​federation=edugain|https://​www.nejm.org/​shibboleth]].  
 + 
 +Federativní autentizace u NEJM vyžaduje registraci Identity Providera organizace v eduGAIN.  
 + 
 +===== Používané atributy =====  
 + 
 +NEJM používají //​eduPersonEntitlement,​ eduPersonScopedAffiliation,​ eduPersonTargetedID,​ cn, email, eduPersonAffiliation,​ schacHomeOrganization,​ schacHomeOrganizationType//​. 
 + 
 + 
 + 
 +===== Přístup ===== 
 + 
 + 
 +Po aktivaci mají uživatelé Vaší organizace k dispozici u NEJM institucionální přihlášení ve webovém rozhraní přes [[https://​www.nejm.org/​action/​ssostart?​redirectUri=https%3A%2F%2Fwww.nejm.org%2F|WAYF NEJM]]. 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +===== Wayfless odkazy ===== 
 + 
 +Příklady WAYFless odkazu: 
 + 
 +Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 
 +\\ 
 +https://​www.nejm.org/​action/​ssostart?​idp=https://​idp.fnusa.cz/​idp/​shibboleth&​redirectUri= 
  
  
-Návod k aktivaci institucionálního přihlášení u The New England Journal of Medicine připravujeme. Pro pomoc s nastavením můžete zatím kontaktovat [[jpavlik@cesnet.cz|Jiřího Pavlíka]]. 
Last modified:: 2019/01/28 11:45