cs:tech:sources:nejm

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:tech:sources:nejm [2020/01/06 15:43]
Jiří Pavlík [Stávající omezení]
cs:tech:sources:nejm [2020/01/08 06:14]
Jiří Pavlík [Stávající omezení]
Line 26: Line 26:
 ===== Wayfless odkazy ===== ===== Wayfless odkazy =====
  
-WAYFless odkazy podpora NEJM přepravuje, použíjte zatím přístup přes WAYF.+Příklady WAYFless odkazu: 
 + 
 +Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 
 +\\ 
 +https://​www.nejm.org/​action/​ssostart?​idp=https://​idp.fnusa.cz/​idp/​shibboleth&​redirectUri= 
  
-===== Stávající omezení ===== 
  
-  * Nejsou dostupné WAYFLess odkazy. 
Last modified:: 2020/01/08 06:14