cs:tech:sources:nejm

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
cs:tech:sources:nejm [2020/01/06 15:43]
Jiří Pavlík [Stávající omezení]
cs:tech:sources:nejm [2020/01/08 06:14]
Jiří Pavlík [Wayfless odkazy]
Line 26: Line 26:
 ===== Wayfless odkazy ===== ===== Wayfless odkazy =====
  
-WAYFless odkazy podpora NEJM přepravuje, použíjte zatím přístup přes WAYF.+Příklady WAYFless odkazu: 
 + 
 +Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 
 +\\ 
 +https://​www.nejm.org/​action/​ssostart?​idp=https://​idp.fnusa.cz/​idp/​shibboleth&​redirectUri= 
  
 ===== Stávající omezení ===== ===== Stávající omezení =====
  
   * Nejsou dostupné WAYFLess odkazy.   * Nejsou dostupné WAYFLess odkazy.
Last modified:: 2020/01/08 06:14