cs:tech:sources:nature

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:tech:sources:nature [2020/04/28 15:51]
Jiří Pavlík [Přístup]
cs:tech:sources:nature [2020/04/28 15:52] (current)
Jiří Pavlík [Stávající omezení]
Line 43: Line 43:
 ===== Stávající omezení ===== ===== Stávající omezení =====
  
-  * Identitu v rámci institucionálního přihlášení Nature nepoužívá ​ pro personalizované služby. Pro přístup k personalizovaným službám je nutné vytvoření lokálního účtu+  * Identitu v rámci institucionálního přihlášení Nature nepoužívá ​ pro personalizované služby. Pro přístup k personalizovaným službám je nutné vytvoření lokálního účtu. ​
-  * Na úvodní stránce se nezobrazuje info o institucionálním přihlášení. Info o dostupnosti plných textů při institucionálním přihlášení se zobrazuje u předplácených časopisů+
   * Není k dispozici odhlášení.   * Není k dispozici odhlášení.
   * Nature nepodporují rozlišování skupin uživatelů v rámci organizace, ale přístup ke všemu předplácenému obsahu v rámci celé organizace je zajištěn.   * Nature nepodporují rozlišování skupin uživatelů v rámci organizace, ale přístup ke všemu předplácenému obsahu v rámci celé organizace je zajištěn.
  
  
Last modified:: 2020/04/28 15:52