cs:tech:sources:nature

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:tech:sources:nature [2019/12/04 17:35]
Jiří Pavlík [Stávající omezení]
cs:tech:sources:nature [2019/12/04 17:44] (current)
Jiří Pavlík [Přístup]
Line 23: Line 23:
 Po aktivaci mají uživatelé Vaši instituce k dispozici institucionální příhlášení u Nature - https://​idp.nature.com/​login/​federated?​redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.nature.com%2F Po aktivaci mají uživatelé Vaši instituce k dispozici institucionální příhlášení u Nature - https://​idp.nature.com/​login/​federated?​redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.nature.com%2F
  
-Nature používají ​vlastní WAYF/DS a připravují nasazení ​SeamlessAccess.org WAYF/DS.+Nature používají SeamlessAccess.org ​přihlašovací tlačítko a WAYF/DS.
 ===== Wayfless odkazy ===== ===== Wayfless odkazy =====
  
Last modified:: 2019/12/04 17:44