cs:tech:sources:nature

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:tech:sources:nature [2019/01/28 11:44]
Jiří Pavlík [Nastavení autentizace a autorizace u Nature]
cs:tech:sources:nature [2020/04/28 15:52] (current)
Jiří Pavlík [Stávající omezení]
Line 7: Line 7:
 U platformy Nature Group Publising je provozovaný OpenAthens SP s podporou SAML 2.0. U platformy Nature Group Publising je provozovaný OpenAthens SP s podporou SAML 2.0.
  
-Service Provider má entity ID ''​https://​secure.nature.com/​shibboleth''​+Service Provider má entity ID [[https://​met.refeds.org/​met/​entity/​https%253A%252F%252Fsecure.nature.com%252Fshibboleth/?​federation=edugain|https://​secure.nature.com/​shibboleth]]
  
 Nature vyžaduje registraci Identity Providera organizace v eduGAIN. Nature vyžaduje registraci Identity Providera organizace v eduGAIN.
 +
 +Podrobnosti k nastavení jsou uvedeny v návodu [[https://​idp.nature.com/​help/​sso|Nature]].
  
    
Line 19: Line 21:
 ===== Přístup ===== ===== Přístup =====
  
-Po aktivaci mají uživatelé Vaši instituce k dispozici institucionální příhlášení u Nature - http://www.nature.com/​nams/svc/​institutelogin?target=+Po aktivaci mají uživatelé Vaši instituce k dispozici institucionální příhlášení u Nature - https://idp.nature.com/​login/federated?redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.nature.com%2F
- +
-Všechny dosud používáné metody autentizace - IP adresy, institucionální jméno a heslo, apodzůstávají nadále zachovány.+
  
 +Nature používají [[https://​seamlessaccess.org/​|Seamless Access]] přihlašovací tlačítko a WAYF/DS.
 ===== Wayfless odkazy ===== ===== Wayfless odkazy =====
  
-Struktura WAYFless odkazu k Nature je http://www.nature.com/​nams/svc/​shibbolethlogin?entityID=[entityID]+Struktura WAYFless odkazu k Nature ​na úvodní stránku ​je  
 +<​code>​ 
 +https://sp.nature.com/​saml/login?idp=[entityID] 
 +</​code>​
  
-Např. pro Univerzitu Karlovu: http://www.nature.com/​nams/svc/​shibbolethlogin?entityID=https%3A%2F%2Fcas.cuni.cz%2Fidp%2Fshibboleth+Příklady 
 + 
 +Univerzita Karlova 
 +\\ 
 +https://sp.nature.com/​saml/login?idp=https%3A%2F%2Fcas.cuni.cz%2Fidp%2Fshibboleth 
 + 
 +Národní technická knihovna 
 +\\ 
 +https://​sp.nature.com/​saml/​login?​idp=https%3A%2F%2Fshibboleth.techlib.cz%2Fidp%2Fshibboleth
  
 ===== Stávající omezení ===== ===== Stávající omezení =====
  
-  * Identitu v rámci institucionálního přihlášení Nature nepoužívá ​ pro personalizované služby. Pro přístup k personalizovaným službám je nutné vytvoření lokálního účtu+  * Identitu v rámci institucionálního přihlášení Nature nepoužívá ​ pro personalizované služby. Pro přístup k personalizovaným službám je nutné vytvoření lokálního účtu.  
-  * Na úvodní stránce se nezobrazuje info o institucionálním přihlášení. Info o dostupnosti plných textů při institucionálním přihlášení se zobrazuje u předplácených časopisů.  +  * Není k dispozici odhlášení.
-  * Není tedy k dispozici odhlášení.+
   * Nature nepodporují rozlišování skupin uživatelů v rámci organizace, ale přístup ke všemu předplácenému obsahu v rámci celé organizace je zajištěn.   * Nature nepodporují rozlišování skupin uživatelů v rámci organizace, ale přístup ke všemu předplácenému obsahu v rámci celé organizace je zajištěn.
 +
  
Last modified:: 2019/01/28 11:44