cs:tech:sources:knovel

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:tech:sources:knovel [2020/07/01 08:08]
Jiří Pavlík [Stávající omezení]
cs:tech:sources:knovel [2020/07/09 07:50] (current)
Jiří Pavlík [Konfigurace]
Line 6: Line 6:
 Institucionální přihlášení pro členy eduID.cz vyřizuje podpora Knovel - [[m.crisler@elsevier.com]]. ​ Institucionální přihlášení pro členy eduID.cz vyřizuje podpora Knovel - [[m.crisler@elsevier.com]]. ​
 V žádosti uveďte odkaz na info k Identity Provideru Vaších organizace v [[https://​met.refeds.org/​|GEANT Metadata Explorer Tool]]. V žádosti uveďte odkaz na info k Identity Provideru Vaších organizace v [[https://​met.refeds.org/​|GEANT Metadata Explorer Tool]].
 +
 +Institucionální přihlášení pro členy eduID.cz a CzechELib vyřizuje CzechELib - [[info@czechelib.cz]]. ​
  
 Service Provider Knovel má entity ID [[https://​met.refeds.org/​met/​entity/​https%253A%252F%252Fshibboleth.knovel.com%252Fshibboleth/?​federation=edugain|https://​shibboleth.knovel.com/​shibboleth]]. ​ Service Provider Knovel má entity ID [[https://​met.refeds.org/​met/​entity/​https%253A%252F%252Fshibboleth.knovel.com%252Fshibboleth/?​federation=edugain|https://​shibboleth.knovel.com/​shibboleth]]. ​
Line 13: Line 15:
 ===== Používané atributy =====  ===== Používané atributy ===== 
  
-Knovel používají //​eduPersonTargetedID//,​ //mail//, //​displayName//​. Všechny atributy jsou volitelné.+Knovel používají //​eduPersonTargetedID//,​ //mail//, //​displayName//​. ​ 
 + 
 +Všechny atributy jsou volitelné
 + 
 +Pokud není uvolněn eduPersonTargetedID,​ nemají uživatelé k dispozici personalizované služby.
  
  
Last modified:: 2020/07/01 08:08