cs:tech:sources:jama

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:tech:sources:jama [2019/11/11 10:40]
Jiří Pavlík [Wayfless odkazy]
cs:tech:sources:jama [2019/11/11 10:43] (current)
Jiří Pavlík [Stávající omezení]
Line 28: Line 28:
  
  
-===== Stávající omezení ===== 
  
-  * Diakritika ve jménu uživatele je zobrazována chybně. 
-  * AIP scitation preferuje autentizaci podle IP adresy před federativní autentizací. ​ 
-  * Odkaz na WAYF chybí na stránce pro přihlášení zobrazující se po kliknutí na odkaz Sign In. 
Last modified:: 2019/11/11 10:43