cs:tech:sources:iopscience

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:tech:sources:iopscience [2019/05/13 17:43]
Jiří Pavlík [Stávající omezení]
cs:tech:sources:iopscience [2019/05/13 17:43] (current)
Jiří Pavlík [Přístup]
Line 16: Line 16:
 ===== Přístup ===== ===== Přístup =====
  
-Po aktivaci mají uživatelé Vaší organizace k dispozici ​ u IOPScience ​ [[https://ticket.iop.org/inst_login?​return=http%3A%2F%2Fiopscience.iop.org%2F|institucionální přihlášení]].+Po aktivaci mají uživatelé Vaší organizace k dispozici ​ u IOPScience ​ [[http://comms.iop.org/c/​11NnAs6Q69owcomPhBSJGQNxVc|institucionální přihlášení]].
  
 Platforma využívá vlastní Discovery Service/​WAYF. Platforma využívá vlastní Discovery Service/​WAYF.
Last modified:: 2019/05/13 17:43