cs:tech:sources:iopscience

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
cs:tech:sources:iopscience [2019/05/13 17:42]
Jiří Pavlík [Wayfless odkazy]
cs:tech:sources:iopscience [2019/05/13 17:43]
Jiří Pavlík [Stávající omezení]
Line 36: Line 36:
  
   * Identitu z institucionálního přihlášení IOPScience nepoužívá pro personalizované služby. Pro přístup k personalizovaným službám je nutné vytvoření lokálního účtu. ​   * Identitu z institucionálního přihlášení IOPScience nepoužívá pro personalizované služby. Pro přístup k personalizovaným službám je nutné vytvoření lokálního účtu. ​
-  * IOPscience nepodporují rozlišování skupin uživatelů v rámci organizace, ale přístup ke všemu předplácenému obsahu v rámci celé organizace je zajištěn.+
Last modified:: 2019/05/13 17:43