cs:tech:sources:garnier

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:tech:sources:garnier [2020/06/02 08:57]
Jiří Pavlík [Stávající omezení]
cs:tech:sources:garnier [2020/06/02 08:58] (current)
Jiří Pavlík [Stávající omezení]
Line 33: Line 33:
  
   * Nejsou podporovány WAYFless odkazy.   * Nejsou podporovány WAYFless odkazy.
-  * Garnier nepodporují doporučení [[http://​fim4l.org|FIM4L]] a [[https://​seamlessaccess.org|Seamless Access]] pro přehledné přihlašování a standardizované předávání atributů.+  * Garnier ​Classics ​nepodporují doporučení [[http://​fim4l.org|FIM4L]] a [[https://​seamlessaccess.org|Seamless Access]] pro přehledné přihlašování a standardizované předávání atributů.
  
  
Last modified:: 2020/06/02 08:58