cs:tech:sources:garnier

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:tech:sources:garnier [2020/03/20 16:51]
Jiří Pavlík [Stávající omezení]
cs:tech:sources:garnier [2020/03/20 16:54] (current)
Jiří Pavlík [Stávající omezení]
Line 30: Line 30:
 V rámci platformy je k dispozici logout. ​ V rámci platformy je k dispozici logout. ​
  
-===== Stávající omezení ===== 
  
-  * Institucionální účet není používaný pro personalizaci,​ pro personalizované služby je potřeba vytvořit lokální účet. 
  
    
Last modified:: 2020/03/20 16:54