cs:tech:sources:garnier

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:tech:sources:garnier [2019/07/23 09:27]
Jiří Pavlík [Konfigurace]
cs:tech:sources:garnier [2020/06/02 08:58] (current)
Jiří Pavlík [Stávající omezení]
Line 5: Line 5:
  
 Institucionální přihlášení pro členy eduID.cz je aktivováno na požádání na adresu podpory [[paulchauvin@classiques-garnier.com]]. V žádosti o aktivaci uveďte entity ID Vašeho Identity Providera. ​ Institucionální přihlášení pro členy eduID.cz je aktivováno na požádání na adresu podpory [[paulchauvin@classiques-garnier.com]]. V žádosti o aktivaci uveďte entity ID Vašeho Identity Providera. ​
 +
 +Institucionální přihlášení pro členy eduID.cz a CzechELib vyřizuje CzechELib - [[info@czechelib.cz]]. ​
  
 Service Provider Garnier Classics má entity ID [[https://​met.refeds.org/​met/​entity/​https%253A%252F%252Fwww.classiques-garnier.com%252Fshibboleth/?​federation=edugain|https://​www.classiques-garnier.com/​shibboleth]]. ​ Service Provider Garnier Classics má entity ID [[https://​met.refeds.org/​met/​entity/​https%253A%252F%252Fwww.classiques-garnier.com%252Fshibboleth/?​federation=edugain|https://​www.classiques-garnier.com/​shibboleth]]. ​
Line 30: Line 32:
 ===== Stávající omezení ===== ===== Stávající omezení =====
  
-  * Garnier Classics ​nepodporuje jednotné ​ihlášení účtem z domovské organizace+  ​* Nejsou podporovány WAYFless odkazy. 
 +  ​* Garnier Classics ​nepodporují doporučení [[http://​fim4l.org|FIM4L]] a [[https://​seamlessaccess.org|Seamless Access]] pro ehledné přihlašování a standardizované předávání atributů. 
 + 
  
    
Last modified:: 2019/07/23 09:27