cs:tech:sources:garnier

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:tech:sources:garnier [2019/01/28 11:38]
Jiří Pavlík [Nastavení autentizace a autorizace u Garnier Classics]
cs:tech:sources:garnier [2019/07/23 09:27] (current)
Jiří Pavlík [Konfigurace]
Line 4: Line 4:
 ===== Konfigurace ===== ===== Konfigurace =====
  
-Institucionální přihlášení pro členy eduID.cz je aktivováno na požádání na adresu podpory [[chelseamcnay@classiques-garnier.com]]. V žádosti o aktivaci uveďte entity ID Vašeho Identity Providera. ​+Institucionální přihlášení pro členy eduID.cz je aktivováno na požádání na adresu podpory [[paulchauvin@classiques-garnier.com]]. V žádosti o aktivaci uveďte entity ID Vašeho Identity Providera. ​
  
 Service Provider Garnier Classics má entity ID [[https://​met.refeds.org/​met/​entity/​https%253A%252F%252Fwww.classiques-garnier.com%252Fshibboleth/?​federation=edugain|https://​www.classiques-garnier.com/​shibboleth]]. ​ Service Provider Garnier Classics má entity ID [[https://​met.refeds.org/​met/​entity/​https%253A%252F%252Fwww.classiques-garnier.com%252Fshibboleth/?​federation=edugain|https://​www.classiques-garnier.com/​shibboleth]]. ​
Last modified:: 2019/07/23 09:27