cs:tech:sources:gale

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:tech:sources:gale [2019/11/11 15:13]
Jiří Pavlík [Přístup]
cs:tech:sources:gale [2019/11/12 06:24]
Jiří Pavlík [Wayfless odkazy]
Line 18: Line 18:
  
  
-Po aktivaci mají uživatelé Vaší organizace k dispozici u Gale institucionální přihlášení ve webovém rozhraní. Nastavení platí pro Gale Virtual Reference Library, Gale Literary Sources.+Po aktivaci mají uživatelé Vaší organizace k dispozici u Gale institucionální přihlášení ve webovém rozhraní. Nastavení platí pro Gale Virtual Reference Library, Gale Literary Sources, Literature Resource Center.
  
  
Line 32: Line 32:
  
 Gale Literary Sources Gale Literary Sources
 +\\
 https://​infotrac.gale.com/​itweb/​karlova?​db=GLS https://​infotrac.gale.com/​itweb/​karlova?​db=GLS
  
 Gale Virtual Reference Library Gale Virtual Reference Library
 +\\
 https://​infotrac.gale.com/​itweb/​karlova?​db=GVRL https://​infotrac.gale.com/​itweb/​karlova?​db=GVRL
  
Last modified:: 2019/11/12 06:24