cs:tech:sources:gale

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
cs:tech:sources:gale [2019/11/11 15:13]
Jiří Pavlík [Přístup]
cs:tech:sources:gale [2019/11/11 15:14]
Jiří Pavlík [Přístup]
Line 18: Line 18:
  
  
-Po aktivaci mají uživatelé Vaší organizace k dispozici u Gale institucionální přihlášení ve webovém rozhraní. Nastavení platí pro Gale Virtual Reference Library, Gale Literary Sources.+Po aktivaci mají uživatelé Vaší organizace k dispozici u Gale institucionální přihlášení ve webovém rozhraní. Nastavení platí pro Gale Virtual Reference Library, Gale Literary Sources, Literature Resource Center.
  
  
Last modified:: 2019/11/12 06:24