cs:tech:sources:ereading

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:tech:sources:ereading [2019/01/28 11:37]
Jiří Pavlík [Nastavení autentizace a autorizace u eReading.cz]
cs:tech:sources:ereading [2019/01/28 11:38] (current)
Jiří Pavlík
Line 3: Line 3:
 ===== Konfigurace ===== ===== Konfigurace =====
  
-**Po upgrade platformy na podzim 2017 je federativní autentizace u eReading.cz je dočasně ​nedostupná. Doplnění federativní autentizace zpět je plánováno na 2018/2019.** +**Po upgrade platformy na podzim 2017 je federativní autentizace u eReading.cz je nedostupná. Doplnění federativní autentizace zpět je plánováno na 2019/2020.**
- +
-Federativní autentizace je aktivována v rámci nákupu e-knih nebo výpůjček e-knih [[http://www.ereading.cz/​cs/​kontakt|technickou podporou eReading.cz]].  +
- +
-Service Provider má entity ID ''​https://​sp.ereading.cz/​sp/​shibboleth''​.  +
- +
-===== Atributy používané pro autentizaci =====  +
- +
-Pro autorizaci eReading.cz používá //​eduPersonScopedAffliation//​ a //​eduPersonEntitlement//​. +
- +
-===== Přístup ===== +
- +
-Po aktivaci mají uživatelé Vaši instituce k dispozici federativní autentizaci u eReading.cz ve webovém portálu. Federativní autentizace je aktivní pro přístup k titulů poskytovaným knihovnou (eStudovna),​ k výpůjčkam (eVýpůjčky) +
-i k osobním nákupům (eKnihovna).  +
- +
-Platforma využívá Discovery Service/​WAYF eduID.cz. +
- +
-===== Stávající omezení ===== +
- +
-  ​K účtu z organizace v rámci eduID.cz je nutné mít lokální lokální účet. +
-  ​Nejsou podporovány WAYFless odkazy. +
-  * Federativní autentizace není podpoporována s aplikacích eReading.cz pro iOS a Android. Není také podporována v e-ink čtečkách eReading.cz. ​+
  
Last modified:: 2019/01/28 11:38