cs:tech:sources:emerald

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:tech:sources:emerald [2019/07/12 10:06]
jpavlik@cesnet.cz [Konfigurace]
cs:tech:sources:emerald [2019/07/12 10:08] (current)
jpavlik@cesnet.cz [Přístup]
Line 15: Line 15:
 ===== Přístup ===== ===== Přístup =====
  
-Po aktivaci mají uživatelé Vaší organizace k dispozici ​ u Emerald institucionální přihlášení v [[http://www.emeraldinsight.com/index.htm|desktopovém]] i v [[http://​www.emeraldinsight.com/​mobile/​|mobilním]] rozhranní.+Po aktivaci mají uživatelé Vaší organizace k dispozici ​ u Emerald institucionální přihlášení v [[https://www.emerald.com/insight|responsivním]] rozhranní.
  
-Všechny dosud používáné metody autentizace - IP adresy, institucionální jméno a heslo, apod. zůstávají nadále zachovány. 
  
-Platforma využívá Discovery Service/​WAYF ​federace eduID.cz.+Platforma využívá ​vlastní lokální ​Discovery Service/​WAYF.
  
  
Last modified:: 2019/07/12 10:08