cs:tech:sources:elseviersd

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:tech:sources:elseviersd [2019/04/05 16:49]
Jiří Pavlík [Konfigurace]
cs:tech:sources:elseviersd [2020/05/07 11:21] (current)
Jiří Pavlík [Stávající omezení]
Line 2: Line 2:
 ===== Konfigurace ===== ===== Konfigurace =====
  
-Shibbolethovou ​autentizaci je možné aktivovat žádostí na Elsevier EMEA helpdesk - [[nlinfo@sciencedirect.com]],​ tel.: +31 20 485 3767. V žádosti uveďte entity ID Vašeho Identity Providera a SIS ID Vaší organizace u Elsevier. Pokud SIS ID neznáte, zástupce [[http://​suweco.cz/​cz/​suweco-kontakty.asp|SUWECO]] Vám SIS ID poskytne.+Fedarativní ​autentizaci je možné aktivovat žádostí na Elsevier EMEA helpdesk - [[nlinfo@sciencedirect.com]],​ tel.: +31 20 485 3767. V žádosti uveďte entity ID Vašeho Identity Providera a SIS ID Vaší organizace u Elsevier. Pokud SIS ID neznáte, zástupce [[http://​suweco.cz/​cz/​suweco-kontakty.asp|SUWECO]] Vám SIS ID poskytne.
  
 Elsevier Science Direct vyžaduje registraci Identity Providera organizace v eduGAIN. ​ Elsevier Science Direct vyžaduje registraci Identity Providera organizace v eduGAIN. ​
Line 15: Line 15:
 ===== Přístup ===== ===== Přístup =====
  
-Po aktivaci mají uživatelé Vaši instituce k dispozici autentizaci u Elsevier SD prostřednictvím Shibboleth na standadrní úvodní adrese: [[http://​www.sciencedirect.com/​]] ​(Podmínkou je IdP Vaší instituce připojený v eduID.cz).  +Po aktivaci mají uživatelé Vaši instituce k dispozici autentizaci u Elsevier SD prostřednictvím Shibboleth na standadrní úvodní adrese: [[http://​www.sciencedirect.com/​]] ​
- +
-Všechny dosud používáné metody autentizace - IP adresy, institucionální jméno a heslo, apod. zůstávají nadále zachovány.+
  
 V rámci platformy je k dispozici logout. ​ V rámci platformy je k dispozici logout. ​
Line 27: Line 25:
 ===== WAYFless odkazy ===== ===== WAYFless odkazy =====
  
-Pro vytvoření WAYFless ​odkazu k Elsevier SD Journals můžete použít šablonu+WAYFless odkaz se zobrazí ve WAYF po přihlášení přes WAYF a odhlášení.  
-<​code>​ + 
-https://auth.elsevier.com/ShibAuth/institutionLogin?entityID=[IdP ENTITY ID] +Příklady ​WAYFless ​odkazů: 
-&appReturnURL=[ELSEVIER TARGET URL] + 
-</code>+Univerzita Karlova 
 +\\ 
 +https://www.sciencedirect.com/customer/authenticate?federation_id=2026&institution_id=18945&​auth_type=SHIBBOLETH&​targetURL=%2F 
 + 
 +Národní technická knihovna 
 +\\ 
 +https://​www.sciencedirect.com/​customer/​authenticate?​federation_id=2026&​institution_id=115059&​auth_type=SHIBBOLETH&​targetURL=%2F 
  
-Například pro Univerzitu Karlovu vypadá WAYFless odkaz takto: 
-<​code>​ 
-https://​auth.elsevier.com/​ShibAuth/​institutionLogin?​entityID=https%3A%2F%2Fcas.cuni.cz%2Fidp%2Fshibboleth 
-&​appReturnURL=http%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com 
-</​code>​ 
  
 ===== Stávající omezení ===== ===== Stávající omezení =====
  
   * Elsevier SD nepodporuje vícenásobné afiliace v rámci autorizace, nicméně Elsevier zajišťuje přístup ke všem předpláceným databázím v rámci organizace pro všechny autentizované uživatele organizace. Tj. všichni oprávnění uživatelé mají plný přístup ke všemu pro ně předplácenému obsahu v rámci Elsevier SD.   * Elsevier SD nepodporuje vícenásobné afiliace v rámci autorizace, nicméně Elsevier zajišťuje přístup ke všem předpláceným databázím v rámci organizace pro všechny autentizované uživatele organizace. Tj. všichni oprávnění uživatelé mají plný přístup ke všemu pro ně předplácenému obsahu v rámci Elsevier SD.
 +  * Elsevier nepodporují přihlašování odpovídající standardu Seamless Access. Přihlášení je uváděno pod Sign in - Sign in via your institution.
Last modified:: 2019/04/05 16:49