cs:tech:sources:elsevierscopus

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:tech:sources:elsevierscopus [2019/07/18 14:20]
Jiří Pavlík [Přístup]
cs:tech:sources:elsevierscopus [2019/07/18 14:20] (current)
Jiří Pavlík [Používané atributy]
Line 10: Line 10:
 ===== Používané atributy ===== ===== Používané atributy =====
  
-Elsevier u Scopus používá hodnoty atributů //​eduPersonTargetedID//​ a //​eduPersonEntitlement//​. Hodnota atributu +Elsevier u Scopus používá hodnoty atributů //​eduPersonTargetedID//​ a //​eduPersonEntitlement//​. ​ 
-//​eduPersonEntitlement//​ musí být u oprávněných uživatelů nastavena na hodnotu //​urn:​mace:​dir:​entitlement:​common-lib-terms//​.+ 
 +Hodnota atributu //​eduPersonEntitlement//​ musí být u oprávněných uživatelů nastavena na hodnotu //​urn:​mace:​dir:​entitlement:​common-lib-terms//​.
  
 ===== Přístup ===== ===== Přístup =====
Last modified:: 2019/07/18 14:20