cs:tech:sources:elsevierscopus

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:tech:sources:elsevierscopus [2019/07/11 10:30]
jpavlik@cesnet.cz [WAYFless odkazy]
cs:tech:sources:elsevierscopus [2019/07/18 14:20] (current)
jpavlik@cesnet.cz [Používané atributy]
Line 4: Line 4:
 Institucionální přihlašování ​ je možné aktivovat žádostí na Elsevier EMEA helpdesk - [[nlinfo@scopus.com]],​ tel.: +31 20 485 3767.  Institucionální přihlašování ​ je možné aktivovat žádostí na Elsevier EMEA helpdesk - [[nlinfo@scopus.com]],​ tel.: +31 20 485 3767. 
  
-U platformy Elsevier Scopus je provozovaný Shibboleth SP verze 2. Elsevier Scopus vyžaduje registraci Identity Providera organizace v eduGAIN.+Elsevier Scopus vyžaduje registraci Identity Providera organizace v eduGAIN.
  
-Service Provider má entity ID https://​sdauth.sciencedirect.com/​. ​+Service Provider má entity ID [[https://​met.refeds.org/​met/​entity/​https%253A%252F%252Fsdauth.sciencedirect.com%252F/?​federation=edugain|https://​sdauth.sciencedirect.com/​]]
  
-===== Atributy používané ​pro autentizaci ​=====+===== Používané ​atributy ​=====
  
-Pro autorizaci ​Elsevier Scopus používá hodnoty atributů //​eduPersonTargetedID//​ a //​eduPersonEntitlement//​. Hodnota atributu +Elsevier ​Scopus používá hodnoty atributů //​eduPersonTargetedID//​ a //​eduPersonEntitlement//​. ​ 
-//​eduPersonEntitlement//​ musí být u oprávněných uživatelů nastavena na hodnotu //​urn:​mace:​dir:​entitlement:​common-lib-terms//​.+ 
 +Hodnota atributu //​eduPersonEntitlement//​ musí být u oprávněných uživatelů nastavena na hodnotu //​urn:​mace:​dir:​entitlement:​common-lib-terms//​.
  
 ===== Přístup ===== ===== Přístup =====
Line 17: Line 18:
 Po aktivaci mají uživatelé Vaši instituce k dispozici autentizaci u Elsevier Scopus prostřednictvím Shibboleth na standadrní úvodní adrese: [[http://​www.scopus.com/​]] (Podmínkou je IdP Vaší instituce připojený v eduID.cz). ​ Po aktivaci mají uživatelé Vaši instituce k dispozici autentizaci u Elsevier Scopus prostřednictvím Shibboleth na standadrní úvodní adrese: [[http://​www.scopus.com/​]] (Podmínkou je IdP Vaší instituce připojený v eduID.cz). ​
  
-Všechny dosud používáné metody autentizace - IP adresy, institucionální jméno a heslo, apod. zůstávají nadále zachovány. 
  
 V rámci platformy je k dispozici logout. ​ V rámci platformy je k dispozici logout. ​
Line 23: Line 23:
 Platforma využívá vlastní Discovery Service/​WAYF. Platforma využívá vlastní Discovery Service/​WAYF.
  
-Uživatelé mají možnost si aktivovat personalizované služby Elsevier Scopus. ​Nevytváří se speciální účet, personalizované ​služby jsou navázány na identitu z domovské organizace uživatele ​předávanou Identity Providerem.+Uživatelé mají možnost si aktivovat personalizované služby Elsevier Scopus ​a doplnit jméno, příjmení a e-mailovou adresuPersonalizované ​služby jsou navázány na identitu z domovské organizace uživatele.
  
 ===== WAYFless odkazy ===== ===== WAYFless odkazy =====
Line 33: Line 33:
 </​code>​ </​code>​
  
-Například pro Univerzitu Karlovu vypadá ​WAYFless odkaz takto+Příklady ​WAYFless odkazů
-<​code>​ + 
-https://​auth.elsevier.com/​ShibAuth/​institutionLogin?​entityID=https%3A%2F%2Fcas.cuni.cz%2Fidp%2Fshibboleth +Univerzita Karlova 
-&​appReturnURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com + 
-</code>+https://​auth.elsevier.com/​ShibAuth/​institutionLogin?​entityID=https%3A%2F%2Fcas.cuni.cz%2Fidp%2Fshibboleth&​appReturnURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com 
 + 
 +NTK 
 + 
 +https://​auth.elsevier.com/​ShibAuth/​institutionLogin?​entityID=https%3A%2F%2Fshibboleth.techlib.cz%2Fidp%2Fshibboleth&​appReturnURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com 
 + 
 + 
 +VŠCHT 
 + 
 +https://​auth.elsevier.com/​ShibAuth/​institutionLogin?​entityID=https%3A%2F%2Fwsso.vscht.cz%2Fidp%2Fshibboleth&​appReturnURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com 
 + 
 + 
 +ÚOCHB 
 + 
 +https://​auth.elsevier.com/​ShibAuth/​institutionLogin?​entityID=https%3A%2F%2Fmarisa.uochb.cas.cz%2Fsimplesaml%2Fsaml2%2Fidp%2Fmetadata.php&​appReturnURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com 
 + 
 + 
  
 ===== Stávající omezení ===== ===== Stávající omezení =====
    
Last modified:: 2019/07/11 10:30