cs:tech:sources:elsevierelibrary

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:tech:sources:elsevierelibrary [2017/10/26 06:09]
Jiří Pavlík
cs:tech:sources:elsevierelibrary [2019/01/28 11:35] (current)
Jiří Pavlík
Line 1: Line 1:
-====== Nastavení autentizace ​a autorizace ​u Elsevier E Library (připravujeme) ======+====== Nastavení ​federativní ​autentizace u Elsevier E Library (připravujeme) ======
  
 Návod k aktivaci institucionálního přihlášení u Elsevier E Library připravujeme. Pro pomoc s nastavením můžete zatím kontaktovat [[jpavlik@cesnet.cz|Jiřího Pavlíka]]. Návod k aktivaci institucionálního přihlášení u Elsevier E Library připravujeme. Pro pomoc s nastavením můžete zatím kontaktovat [[jpavlik@cesnet.cz|Jiřího Pavlíka]].
Last modified:: 2019/01/28 11:35