cs:tech:sources:ebscohost

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:tech:sources:ebscohost [2019/01/28 11:35]
Jiří Pavlík [Nastavení autentizace a autorizace u EBSCOhost]
cs:tech:sources:ebscohost [2019/11/14 15:09] (current)
Jiří Pavlík [Wayfless odkazy]
Line 57: Line 57:
 EBSCOhost podporuje wyafless odkazy. Odkazy na úvodní stránku nebo na dílčí databáze na požádání pošle podpora EBSCO - [[support@ebsco.com]]. ​ EBSCOhost podporuje wyafless odkazy. Odkazy na úvodní stránku nebo na dílčí databáze na požádání pošle podpora EBSCO - [[support@ebsco.com]]. ​
  
-Při uvedení parametrů //​authtype=ip,​shib//​ a //custid// se při přímém přístupu přihlašování přeskakuje. ​Například WAYFless link na úvodní stránku EBSCOhost pro MZK: +Při uvedení parametrů //​authtype=ip,​shib//​ a //custid// se při přímém přístupu přihlašování přeskakuje. ​
  
-<​code>​+Například WAYFless link na úvodní stránku EBSCOhost pro MZK:  
 +\\
 http://​search.ebscohost.com/​login.aspx?​authtype=ip,​shib&​custid=s4992271&​profile=ehost http://​search.ebscohost.com/​login.aspx?​authtype=ip,​shib&​custid=s4992271&​profile=ehost
-</​code>​+
 ===== Stávající omezení ===== ===== Stávající omezení =====
  
Last modified:: 2019/11/14 15:09