cs:tech:sources:cup

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:tech:sources:cup [2019/03/16 09:03]
Jiří Pavlík [Atributy používané pro autentizaci]
cs:tech:sources:cup [2019/11/12 06:20] (current)
Jiří Pavlík [Wayfless odkazy]
Line 2: Line 2:
 ===== Konfigurace ===== ===== Konfigurace =====
  
- +Federativní autentizaci je možné aktivovat e-malivou žádostí na adresu ​podpory ​[[cjosupport@cambridge.org]].
-Federativní autentizaci je možné aktivovat e-malivou žádostí na adresu [[cjosupport@cambridge.org]].+
  
 Service Provider má entity ID: [[https://​met.refeds.org/​met/​entity/​https%253A%252F%252Fshibboleth.cambridge.org%252Fshibboleth-sp/?​federation=edugain|https://​shibboleth.cambridge.org/​shibboleth-sp]]. Service Provider má entity ID: [[https://​met.refeds.org/​met/​entity/​https%253A%252F%252Fshibboleth.cambridge.org%252Fshibboleth-sp/?​federation=edugain|https://​shibboleth.cambridge.org/​shibboleth-sp]].
  
-Cambridge vyžadují ​registraci Identity Providera organizace v eduGAIN. ​+Federativní autentizace u Cambridge ​Core vyžaduje registraci Identity Providera organizace v eduGAIN. ​ 
 ===== Používané atributy ===== ===== Používané atributy =====
  
Line 22: Line 22:
 ===== Wayfless odkazy ===== ===== Wayfless odkazy =====
  
-K vytvoření wayfless odkazu ke Cambridge Core můžete použít Admin modul. WAYFless odkaz nastavíte v části Access and authentication - WAYFless.  ​ 
  
-Pro Univerzitu Karlovu vypadá WAYFless odkaz takto:+K vytvoření wayfless odkazu ke Cambridge Core můžete použít Admin modul nebo můžete o vytvoření požádat podporu Cambridge Core - [[cjosupport@cambridge.org]].  
 + 
 +V Admin modulu WAYFless odkaz nastavíte v části Access and authentication - WAYFless. ​Pro Univerzitu Karlovu vypadá WAYFless odkaz takto:
 <​code>​ <​code>​
 Entity ID: https://​cas.cuni.cz/​idp/​shibboleth Entity ID: https://​cas.cuni.cz/​idp/​shibboleth
Line 34: Line 35:
  
 </​code>​ </​code>​
 +
 +
 +Další příklady WAYFless odkazů:
 +
 +Masarykova univerzita
 +\\
 +https://​www.cambridge.org/​core/​idp/​MAU1087456
 +
 +Národní technická knihovna
 +\\
 +https://​www.cambridge.org/​core/​idp/​NTK120424153
 ===== Stávající omezení ===== ===== Stávající omezení =====
  
Last modified:: 2019/03/16 09:03