cs:tech:sources:cup

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:tech:sources:cup [2019/02/04 10:58]
jpavlik@cesnet.cz [Konfigurace]
cs:tech:sources:cup [2019/03/16 09:03] (current)
jpavlik@cesnet.cz [Atributy používané pro autentizaci]
Line 8: Line 8:
  
 Cambridge vyžadují registraci Identity Providera organizace v eduGAIN. ​ Cambridge vyžadují registraci Identity Providera organizace v eduGAIN. ​
-===== Atributy používané ​pro autentizaci ​=====+===== Používané ​atributy ​=====
  
- +Cambridge Core používá hodnoty atributu //​eduPersonScopedAffiliation//​. Hodnotu atributu používanou při autorizaci je nutné nastavit v Cambridge Core Admin modulu v sekci Access and authentication - Shibboleth.
-Pro autorizaci ​Cambridge Core používá hodnoty atributu //​eduPersonScopedAffiliation//​. Hodnotu atributu používanou při autorizaci je nutné nastavit v Cambridge Core Admin modulu v sekci Access and authentication - Shibboleth.+
 ===== Přístup ===== ===== Přístup =====
  
Last modified:: 2019/03/16 09:03