cs:tech:sources:cpk

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:tech:sources:cpk [2019/11/12 15:29]
Jiří Pavlík [Nastavení federativní autentizace u Centrálního portálu knihoven]
cs:tech:sources:cpk [2019/11/12 15:30] (current)
Jiří Pavlík [Konfigurace]
Line 3: Line 3:
 ===== Konfigurace ===== ===== Konfigurace =====
  
-Pro zapojení knihovny do Centrálního portálu knihoven ​(CPK) je potřeba splňovat [[https://​www.knihovny.cz/​Portal/​Page/​jak-se-zapojit|technické požadavky a uzavřít smlouvu]].+Pro zapojení knihovny do portálu Knihovny.cz (Centrálního portálu knihovenCPK) je potřeba splňovat [[https://​www.knihovny.cz/​Portal/​Page/​jak-se-zapojit|technické požadavky a uzavřít smlouvu]].
  
 Aby bylo možné knihovnu do CPK bezpečně zapojit, je nutné, aby podporovala odhlášení. Pro implementaci funkčního odhlášení z IdP se prozatím nabízí dvě možnosti: Aby bylo možné knihovnu do CPK bezpečně zapojit, je nutné, aby podporovala odhlášení. Pro implementaci funkčního odhlášení z IdP se prozatím nabízí dvě možnosti:
Last modified:: 2019/11/12 15:30