cs:tech:sources:cpk

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:tech:sources:cpk [2019/01/28 11:27]
jpavlik@cesnet.cz [NNastavení federativní autentizace u Centrálního portálu knihoven]
cs:tech:sources:cpk [2019/03/14 17:06] (current)
jpavlik@cesnet.cz [Atributy používané pro autentizaci]
Line 12: Line 12:
   * S využitím možnosti respektovat session SP, což u Shibboleth IdP nabízí pouze 3. verze: v souboru conf/​idp.properties povolte //​trackSPSessions:​ idp.session.trackSPSessions = true//   * S využitím možnosti respektovat session SP, což u Shibboleth IdP nabízí pouze 3. verze: v souboru conf/​idp.properties povolte //​trackSPSessions:​ idp.session.trackSPSessions = true//
  
-===== Atributy používané ​pro autentizaci ​===== +===== Používané ​atributy ​===== 
  
-Pro využití služeb knihovních systémů potřebujeme atribut userLibraryId (respektive alephID pro knihovní systém Aleph). Tento atribut je unikátním identifikátorem uživatele a musí být použitelný pro komunikaci přes NCIP či Aleph Rest API, jinak nedojde k zapojení knihovny. (u NCIP protokolu se tedy s tímto identifikátorem musí zdařit služba LookupUser).+Pro využití služeb knihovních systémů potřebujeme atribut ​//userLibraryId// (respektive ​//alephID// pro knihovní systém Aleph). Tento atribut je unikátním identifikátorem uživatele a musí být použitelný pro komunikaci přes NCIP či Aleph Rest API, jinak nedojde k zapojení knihovny. (u NCIP protokolu se tedy s tímto identifikátorem musí zdařit služba LookupUser).
  
  
Line 36: Line 36:
 prodlužování publikací. prodlužování publikací.
  
-Další atributy, které je vhodné uvolňovat, jsou givenName (urn:​oid:​2.5.4.42),​ sn (urn:​oid:​2.5.4.4),​ mail (urn:​oid:​1.2.840.113549.1.9.1 či urn:​oid:​0.9.2342.19200300.100.1.3).+Další atributy, které je vhodné uvolňovat, jsou //givenName// (urn:​oid:​2.5.4.42), ​//sn// (urn:​oid:​2.5.4.4), ​//mail// (urn:​oid:​1.2.840.113549.1.9.1 či urn:​oid:​0.9.2342.19200300.100.1.3).
  
  
Last modified:: 2019/03/14 17:06