cs:tech:sources:cabi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:tech:sources:cabi [2020/06/19 12:03]
Jiří Pavlík [Konfigurace]
cs:tech:sources:cabi [2020/06/19 12:06] (current)
Jiří Pavlík [Stávající omezení]
Line 51: Line 51:
 ===== Stávající omezení ===== ===== Stávající omezení =====
  
-  * Institucionální účet není používaný pro personalizaci,​ pro personalizované služby je potřeba vytvořit lokální účet.+  * CABI nepodporují přihlašování odpovídající standardu Seamless Access. Přihlášení je uváděno pod Login.
  
  
Last modified:: 2020/06/19 12:06