cs:tech:sources:bookport

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cs:tech:sources:bookport [2020/01/30 12:38] (current)
Jiří Pavlík vytvořeno
Line 1: Line 1:
 +====== Nastavení federativní autentizace u BOOKPORT ​ (připravujeme) ======
  
 +
 +Návod k aktivaci institucionálního přihlášení u BOOKPORT připravujeme. Pro pomoc s nastavením můžete zatím kontaktovat [[jpavlik@cesnet.cz|Jiřího Pavlíka]].
Last modified:: 2020/01/30 12:38