cs:tech:sources:bmj

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:tech:sources:bmj [2019/08/13 15:32]
Jiří Pavlík [Přístup]
cs:tech:sources:bmj [2019/08/13 15:33] (current)
Jiří Pavlík [Stávající omezení]
Line 33: Line 33:
  
   * Nepodporuje WAYFless odkazy.   * Nepodporuje WAYFless odkazy.
-  * Identitu v rámci Shibboleth nepoužívá pro personalizované služby, namísto toho BMJ Journals vyžaduje předregistraci.+  * Identitu v rámci Shibboleth nepoužívá pro personalizované služby, namísto toho BMJ Journals vyžaduje předregistraci.
Last modified:: 2019/08/13 15:33