cs:tech:sources:bioone

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:tech:sources:bioone [2019/01/31 12:51]
Jiří Pavlík [Wayfless odkazy]
cs:tech:sources:bioone [2019/01/31 13:00] (current)
Jiří Pavlík [Wayfless odkazy]
Line 26: Line 26:
  
 ===== Wayfless odkazy ===== ===== Wayfless odkazy =====
 +
 +
 +WAYFless odkaz na požádání připraví podpora BioOne - [[helpdesk@bioone.org]].
  
 Příklad WAYFless odkazu na úvodní stránku pro Univerzitu Karlovu: Příklad WAYFless odkazu na úvodní stránku pro Univerzitu Karlovu:
Last modified:: 2019/01/31 13:00