cs:tech:sources:annualreviews

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:tech:sources:annualreviews [2019/08/16 09:52]
Jiří Pavlík [Wayfless odkazy]
cs:tech:sources:annualreviews [2019/08/16 09:52] (current)
Jiří Pavlík [Přístup]
Line 19: Line 19:
  
 Po aktivaci mají uživatelé Vaší organizace k dispozici ​ u Annual Reviews institucionální přihlášení v [[http://​www.annualreviews.org/​action/​ssostart|responsivním webovém]] rozhranní. Po aktivaci mají uživatelé Vaší organizace k dispozici ​ u Annual Reviews institucionální přihlášení v [[http://​www.annualreviews.org/​action/​ssostart|responsivním webovém]] rozhranní.
- 
-Všechny dosud používáné metody autentizace - IP adresy, institucionální jméno a heslo, apod. zůstávají nadále zachovány. 
  
 Annual Reviews používají vlastní WAYF/​DS. ​ Annual Reviews používají vlastní WAYF/​DS. ​
Last modified:: 2019/08/16 09:52