cs:tech:sources:aipsciation

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:tech:sources:aipsciation [2019/10/17 10:25]
Jiří Pavlík
cs:tech:sources:aipsciation [2019/11/12 06:28]
Jiří Pavlík [Wayfless odkazy]
Line 7: Line 7:
 Service Provider AIP Scitation má entity ID [[https://​met.refeds.org/​met/​entity/​https%253A%252F%252Fiam.atypon.com%252Fshibboleth/?​federation=edugain|https://​iam.atypon.com/​shibboleth]]. ​ Service Provider AIP Scitation má entity ID [[https://​met.refeds.org/​met/​entity/​https%253A%252F%252Fiam.atypon.com%252Fshibboleth/?​federation=edugain|https://​iam.atypon.com/​shibboleth]]. ​
  
-Federativní autentizace u AIP vyžaduje registraci Identity Providera organizace v eduGAIN. ​+Federativní autentizace u AIP Scitation ​vyžaduje registraci Identity Providera organizace v eduGAIN. ​
  
 ===== Používané atributy =====  ===== Používané atributy ===== 
Line 17: Line 17:
 ===== Přístup ===== ===== Přístup =====
  
-Po aktivaci mají uživatelé Vaší organizace k dispozici u ACM Digital Library ​institucionální přihlášení ve [[https://dl.acm.org/signin.cfm|webovém]] rozhraní.+ 
 +Po aktivaci mají uživatelé Vaší organizace k dispozici u AIP Scitation ​institucionální přihlášení ve [[https://aip.scitation.org/action/​authenticateSharedSP|webovém]] rozhraní.
  
 AIP Scitation používá vlastní WAYF/​DS. ​ AIP Scitation používá vlastní WAYF/​DS. ​
Line 32: Line 33:
 </​code>​ </​code>​
  
-Např. pro Univerzitu Karlovu+Příklady WAYFless odkazu
-<​code>​ + 
-http://​iam.atypon.com/​action/​ssostart?​ +Univerzita Karlova 
-idp=https%3A%2F%2Fcas.cuni.cz%2Fidp%2Fshibboleth&​ +\\ 
-redirectUri=%2F&​targetSP=https%3A%2F%2Faip.scitation.org +http://​iam.atypon.com/​action/​ssostart?​idp=https%3A%2F%2Fcas.cuni.cz%2Fidp%2Fshibboleth&​redirectUri=%2F&​targetSP=https%3A%2F%2Faip.scitation.org 
-</code>+ 
 +Národní technická knihovna 
 +\\ 
 +http://​iam.atypon.com/​action/​ssostart?​idp=https%3A%2F%2Fshibboleth.techlib.cz%2Fidp%2Fshibboleth&​redirectUri=%2F&​targetSP=https%3A%2F%2Faip.scitation.org 
 + 
 + 
 + 
  
  
 ===== Stávající omezení ===== ===== Stávající omezení =====
  
-  * AIP Scitation ​chybí Logout+  * Diakritika ve jménu uživatele je zobrazována chybně. 
-  * Institucionální účet není používaný pro personalizaci, ​pro personalizované služby je potřeba vytvořit lokální účet.+  * AIP Scitation ​preferuje autentizaci podle IP adresy před federativní autentizací.  
 +  * Odkaz na WAYF chybí na stránce ​pro přihlášení zobrazující se po kliknutí na odkaz Sign In. 
 + 
Last modified:: 2019/11/12 06:28