cs:tech:sources:aipsciation

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
cs:tech:sources:aipsciation [2019/01/28 11:24]
Jiří Pavlík
cs:tech:sources:aipsciation [2019/11/12 06:26]
Jiří Pavlík [Wayfless odkazy]
Line 1: Line 1:
-====== Nastavení federativní autentizace u AIP Sciation (připravujeme) ​======+====== Nastavení federativní autentizace u AIP Scitation ​======
  
 +===== Konfigurace =====
  
-Návod k aktivaci institucionálního ​přihlášení u AIP Sciation připravujemePro pomoc s nastavením můžete zatím kontaktovat ​[[jpavlik@cesnet.cz|Jiřího Pavlíka]].+Institucionální ​přihlášení ​pro členy eduID.cz vyřizuje CzechELib - info@czechelib.cz. 
 + 
 +Service Provider AIP Scitation má entity ID [[https://​met.refeds.org/​met/​entity/​https%253A%252F%252Fiam.atypon.com%252Fshibboleth/?​federation=edugain|https://​iam.atypon.com/​shibboleth]].  
 + 
 +Federativní autentizace ​u AIP Scitation vyžaduje registraci Identity Providera organizace v eduGAIN 
 + 
 +===== Používané atributy =====  
 + 
 +AIP Scitation používá //​eduPersonScopedAffiliation//​. 
 + 
 + 
 + 
 +===== Přístup ===== 
 + 
 + 
 +Po aktivaci mají uživatelé Vaší organizace k dispozici u AIP Scitation institucionální přihlášení ve [[https://aip.scitation.org/​action/​authenticateSharedSP|webovém]] rozhraní. 
 + 
 +AIP Scitation používá vlastní WAYF/DS.  
 + 
 + 
 + 
 +===== Wayfless odkazy ===== 
 + 
 +WAYFless odkaz na úvodní stránku AIP Scitation má syntax: 
 +<​code>​ 
 +http://​iam.atypon.com/​action/​ssostart?​ 
 +idp=[IdP entity ID]& 
 +redirectUri=%2F&​targetSP=https%3A%2F%2Faip.scitation.org 
 +</​code>​ 
 + 
 +Příklady WAYFless odkazu: 
 + 
 +Univerzita Karlova 
 +\\ 
 +http://​iam.atypon.com/​action/​ssostart?​idp=https%3A%2F%2Fcas.cuni.cz%2Fidp%2Fshibboleth&​redirectUri=%2F&​targetSP=https%3A%2F%2Faip.scitation.org 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +===== Stávající omezení ===== 
 + 
 +  * Diakritika ve jménu uživatele je zobrazována chybně. 
 +  * AIP Scitation preferuje autentizaci podle IP adresy před federativní autentizací.  
 +  * Odkaz na WAYF chybí na stránce pro přihlášení zobrazující se po kliknutí na odkaz Sign In. 
 + 
Last modified:: 2019/11/12 06:28