cs:tech:sources:acse

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cs:tech:sources:acse [2019/04/17 09:49] (current)
Jiří Pavlík created
Line 1: Line 1:
 +====== Nastavení federativní autentizace u American Society of Civil Engineers (připravujeme) ======
  
 +
 +Návod k aktivaci institucionálního přihlášení u ACSE připravujeme. Pro pomoc s nastavením můžete zatím kontaktovat [[jpavlik@cesnet.cz|Jiřího Pavlíka]].
Last modified:: 2019/04/17 09:49