cs:tech:sources:acs

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:tech:sources:acs [2020/04/28 15:49]
Jiří Pavlík [Používané atributy]
cs:tech:sources:acs [2020/05/07 11:15] (current)
Jiří Pavlík [Wayfless odkazy]
Line 36: Line 36:
 \\ \\
 https://​pubs.acs.org/​action/​ssostart?​idp=https%3A%2F%2Fidp.upce.cz%2Fidp%2Fshibboleth&​redirectUri=%2F https://​pubs.acs.org/​action/​ssostart?​idp=https%3A%2F%2Fidp.upce.cz%2Fidp%2Fshibboleth&​redirectUri=%2F
 +
 +===== Stávající omezení =====
 +
 +  * Institucionální účet není používaný pro personalizaci,​ pro personalizované služby je potřeba vytvořit lokální účet.
  
  
Last modified:: 2020/05/07 11:15