cs:tech:sources:acs

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:tech:sources:acs [2019/04/11 14:05]
Jiří Pavlík [Wayfless odkazy]
cs:tech:sources:acs [2020/05/07 11:15] (current)
Jiří Pavlík [Wayfless odkazy]
Line 4: Line 4:
 ===== Konfigurace ===== ===== Konfigurace =====
  
-Institucionální přihlášení pro členy eduID.cz vyřizuje CzechELib - info@czechelib.cz ​+Institucionální přihlášení pro členy eduID.cz ​a CzechELib ​vyřizuje CzechELib - [[info@czechelib.cz]]. 
  
 Service Provider ACS má entity ID [[https://​met.refeds.org/​met/​entity/​https%253A%252F%252Fpubs.acs.org%252Fshibboleth/?​federation=edugain|https://​pubs.acs.org/​shibboleth]]. ​ Service Provider ACS má entity ID [[https://​met.refeds.org/​met/​entity/​https%253A%252F%252Fpubs.acs.org%252Fshibboleth/?​federation=edugain|https://​pubs.acs.org/​shibboleth]]. ​
Line 12: Line 12:
 ===== Používané atributy =====  ===== Používané atributy ===== 
  
-Pro autorizaci ​ACS používájí ​ //​eduPersonEntitlement//​.+ACS používájí //​eduPersonEntitlement//, //​eduPersonAffiliation//,​ //​eduPersonTargetedID//.
  
  
Line 19: Line 19:
 Po aktivaci mají uživatelé Vaší organizace k dispozici institucionální přihlášení na adrese [[https://​pubs.acs.org/​action/​ssostart?​redirectUri=%2F]]. Po aktivaci mají uživatelé Vaší organizace k dispozici institucionální přihlášení na adrese [[https://​pubs.acs.org/​action/​ssostart?​redirectUri=%2F]].
  
-Platforma využívá vlastní Discovery Service/​WAYF.+Platforma využívá vlastní Discovery Service/​WAYF ​s [[https://​pubs.acs.org/​page/​remoteaccess|integrací Seamless Access]]
  
 ===== Wayfless odkazy ===== ===== Wayfless odkazy =====
Line 29: Line 29:
  
 Např. pro Univerzitu Karlovu: Např. pro Univerzitu Karlovu:
-<​code>​+\\
 https://​pubs.acs.org/​action/​ssostart?​idp=https%3A%2F%2Fcas.cuni.cz%2Fidp%2Fshibboleth&​redirectUri=%2F https://​pubs.acs.org/​action/​ssostart?​idp=https%3A%2F%2Fcas.cuni.cz%2Fidp%2Fshibboleth&​redirectUri=%2F
-</​code>​+
  
 Univerzitu Pardubice Univerzitu Pardubice
-<​code>​+\\
 https://​pubs.acs.org/​action/​ssostart?​idp=https%3A%2F%2Fidp.upce.cz%2Fidp%2Fshibboleth&​redirectUri=%2F https://​pubs.acs.org/​action/​ssostart?​idp=https%3A%2F%2Fidp.upce.cz%2Fidp%2Fshibboleth&​redirectUri=%2F
-</​code>​+ 
 +===== Stávající omezení ===== 
 + 
 +  * Institucionální účet není používaný pro personalizaci,​ pro personalizované služby je potřeba vytvořit lokální účet. 
  
  
Last modified:: 2019/04/11 14:05