cs:tech:sources:acm

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:tech:sources:acm [2019/10/17 10:52]
Jiří Pavlík [Wayfless odkazy]
cs:tech:sources:acm [2019/10/17 10:52] (current)
Jiří Pavlík [Přístup]
Line 18: Line 18:
  
 Po aktivaci mají uživatelé Vaší organizace k dispozici u ACM Digital Library institucionální přihlášení ve [[https://​dl.acm.org/​signin.cfm|webovém]] rozhraní. Po aktivaci mají uživatelé Vaší organizace k dispozici u ACM Digital Library institucionální přihlášení ve [[https://​dl.acm.org/​signin.cfm|webovém]] rozhraní.
- 
-Všechny dosud používáné metody autentizace - IP adresy, institucionální jméno a heslo, apod. zůstávají nadále zachovány. 
  
 ACM  Digital Library používá vlastní WAYF/​DS. ​ ACM  Digital Library používá vlastní WAYF/​DS. ​
Last modified:: 2019/10/17 10:52