cs:tech:sources:acm

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:tech:sources:acm [2019/01/28 11:24]
Jiří Pavlík [Nastavení autentizace a autorizace u ACM Digital Library]
cs:tech:sources:acm [2020/04/01 09:44] (current)
Jiří Pavlík [Wayfless odkazy]
Line 7: Line 7:
 Service Provider ACM Digital Library má entity ID [[https://​met.refeds.org/​met/​entity/​https%253A%252F%252Fdl.acm.org%252Fshibboleth/?​federation=edugain|https://​dl.acm.org/​shibboleth]]. ​ Service Provider ACM Digital Library má entity ID [[https://​met.refeds.org/​met/​entity/​https%253A%252F%252Fdl.acm.org%252Fshibboleth/?​federation=edugain|https://​dl.acm.org/​shibboleth]]. ​
  
-ACM vyžadují ​registraci Identity Providera organizace v eduGAIN. ​+Federativní autentizace u ACM vyžaduje registraci Identity Providera organizace v eduGAIN. ​
  
 ===== Používané atributy =====  ===== Používané atributy ===== 
  
-Pro autorizaci ​ACM Digital Library používá ​ //​eduPersonEntitlement//​ nebo //​eduPersonScopedAffiliation//​.+ACM Digital Library používá ​ //​eduPersonEntitlement//​ nebo //​eduPersonScopedAffiliation//​.
  
  
Line 18: Line 18:
  
 Po aktivaci mají uživatelé Vaší organizace k dispozici u ACM Digital Library institucionální přihlášení ve [[https://​dl.acm.org/​signin.cfm|webovém]] rozhraní. Po aktivaci mají uživatelé Vaší organizace k dispozici u ACM Digital Library institucionální přihlášení ve [[https://​dl.acm.org/​signin.cfm|webovém]] rozhraní.
- 
-Všechny dosud používáné metody autentizace - IP adresy, institucionální jméno a heslo, apod. zůstávají nadále zachovány. 
  
 ACM  Digital Library používá vlastní WAYF/​DS. ​ ACM  Digital Library používá vlastní WAYF/​DS. ​
Line 32: Line 30:
 </​code>​ </​code>​
  
-Např. pro Univerzitu Karlovu ​v Praze+Např. pro Univerzitu Karlovu: 
-<​code>​+\\
 https://​dl.acm.org/​Shibboleth.sso/​Login?​entityID=https://​cas.cuni.cz/​idp/​shibboleth https://​dl.acm.org/​Shibboleth.sso/​Login?​entityID=https://​cas.cuni.cz/​idp/​shibboleth
-</​code>​+
  
  
Last modified:: 2019/01/28 11:24