cs:tech:join:selfhosted

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cs:tech:join:selfhosted [2018/08/22 13:55] (current)
Jan Oppolzer vytvořeno
Line 1: Line 1:
 +====== Vlastní infrastruktura ======
  
 +//Máte-li vlastní IT personál, nejvhodnější řešení je zprovoznit si vlastní infrastrukturu.//​
 +
 +Pro provoz vlastní infrastruktury budete potřebovat nainstalovat a nakonfigurovat vlastního poskytovatele identity (Identity Provider, IdP). Své IdP musíte napojit na adresářovou službu jako LDAP nebo Microsoft Active Directory (anebo MySQL databázi s uživatelskými údaji), což je jediná prerekvizita pro zprovoznění IdP. Veškerá [[cs:​tech:​idp|dokumentace]] k instalaci i konfiguraci IdP je k dispozici na našem webu.
 +
 +V případě nutnosti můžete požádat o radu s //​konkrétním problémem//​ na e-mailové adrese [[info@eduid.cz]].
Last modified:: 2018/08/22 13:55