cs:tech:join:selfhosted

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cs:tech:join:selfhosted [2018/08/22 13:55]
Jan Oppolzer vytvořeno
cs:tech:join:selfhosted [2019/12/18 10:24] (current)
Jan Oppolzer
Line 3: Line 3:
 //Máte-li vlastní IT personál, nejvhodnější řešení je zprovoznit si vlastní infrastrukturu.//​ //Máte-li vlastní IT personál, nejvhodnější řešení je zprovoznit si vlastní infrastrukturu.//​
  
-Pro provoz vlastní infrastruktury budete potřebovat nainstalovat a nakonfigurovat vlastního poskytovatele identity (Identity Provider, IdP). Své IdP musíte napojit na adresářovou službu ​jako LDAP nebo Microsoft Active Directory ​(anebo MySQL databázi s uživatelskými údaji), což je jediná prerekvizita pro zprovoznění IdP. Veškerá [[cs:tech:idp|dokumentace]] k instalaci ​konfiguraci IdP je k dispozici na našem webu.+Pro provoz vlastní infrastruktury budete potřebovat nainstalovat a nakonfigurovat vlastního poskytovatele identity (Identity Provider, IdP). Své IdP musíte napojit na adresářový server ​jako LDAP nebo Microsoft Active Directory, což je jediná prerekvizita pro technické ​zprovoznění IdP. Veškerá ​dokumentace k [[..:​idp|instalaci ​konfiguraci IdP]] je k dispozici na našem webu.
  
 V případě nutnosti můžete požádat o radu s //​konkrétním problémem//​ na e-mailové adrese [[info@eduid.cz]]. V případě nutnosti můžete požádat o radu s //​konkrétním problémem//​ na e-mailové adrese [[info@eduid.cz]].
Last modified:: 2018/08/22 13:55